Uluslararası İlke ve Uygulamalar Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma.pdf

Uluslararası İlke ve Uygulamalar Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma PDF

Solmaz Balo


Kitaptan Bulunan Konu Başlıkları
- Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
- Uluslar arası ve Karşılaştırmalı Hukukta Tanık Koruma
- Tanık Korumanın Yöntem, Kapsam ve Usulü
- Tanık Koruma Tedbirlerinin Ceza Muhakemesi İlkeleri ve Sanık Hakları Bakımından Değerlendirilmesi
- İlgili Mevzuat

Tanıklık önemli bir kamu görevi, tanık ise bu görevi yaparken kamu görevlisidir. Kişi... tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir. (TCK m.6 gerekçesinden) Verdiği bilgilerden dolayı bir zarara uğramasına karşı gerekli tedbirleri almak, devletin sorumluluğundadır ve devlet, tanık olarak dinlendikten sonra, sırf bu tanıklığı nedeniyle hayat veya beden bütünlüğü ile malvarlığı tehlikeye düşebilecek kişiyi suçlularla baş başa bırakmamalıdır (5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu Genel Gerekçesinden)

Tanıklıktan çekinme hakkı olmadığı halde tanıklık yapmaktan kaçınanın eylemi, disiplin hapsini (CMK m.60)

Yenisey Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku, İst.1997, s.193, Balo, Yusuf S., Uluslararası İlke ve Uygulamalar Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma, Ank.2009, s.38. 15 “Şahadet bi’t-tesamu’ bir kimsenin insanlardan işittiği bir hâdise hakkında mahkemede Ceza Muhakemesi, suç fiilinin nasıl gerçekleşmiş olduğunu olgulara dayanarak belirler ve Maddi Ceza Hukuku açısından doğru bir karar verilmesini sağlar. Ceza muhakemesi, gaye bakımından üç safhadan geçmiştir; suçlunun cezalandırılması safhası, sanığın korunması safhası, maddi gerçeğin araştırılması safhası.

6.66 MB Dosya boyutu
9789750210105 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.bestvalueclean.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca ve bu kanun hükümlerinin uygulandığı yargısal işlerde kullanılabilmekte olan SEGBİS Sistemini düzenlemektedir. Yönetmelik 20 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Yaklaşık beş yıllık uygulama süresince Türkiye'nin sahip oldu- ğu tanık koruma ... BALO Yusuf Solmaz, Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma, Seçkin Yayın- ları, ... İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Uluslararası Sempozyum (Editör: Ahmet&nb... with other similar crime types like prostitution, migrant smug- gling, and ... olmasıdır. Ayrıca uygulamada uzunca bir süre bu suçun mağdurları suçun ... Bu çerçevede, öncelikle, insan ticareti ile ilgili ulusal ve uluslararası ... (a) Ce...

avatar
DOĞAN KARA

tanik koruma kanunu kanun no. 5726 kabul tarihi: 27/12/2007 birinci bölüm amaç, kapsam ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1- (1) bu kanunun amacı, ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya bu kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması ... eza muhakemesinde özellikle koruma tedbirleri ile kişi hak ve özgürlüklerine müdahale ediliyor olması, ceza muhakemesini yakından ilgilen-diren konulara Anayasa’da yer verilmesi sonucunu doğurmuştur. 2004 Tarih ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Türk ceza muhakemesi hukukunun temel kaynağı, 04.12.2004 tarih ve 5271 sayılı eza

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma Yusuf Solmaz Balo. Basım Tarihi: 2009-06. 400 Sayfa. Stok Kodu: 9789750210105 ... Çocuk Koruma Kanunu Ve Uygulaması Yusuf Solmaz Balo. Basım Tarihi: 2009-08. 618 Sayfa. Stok Kodu: 9789750210402

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Suç; toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin ... Ceza muhakemesi hukuku (şekli ceza hukuku), suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç ... aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanı...