Sağlık Hukuku.pdf

Sağlık Hukuku PDF

H. Fehim Üçışık

Sağlık Hukuku alanında çok sayıda Kanun düzenlemeleri yürürlükte bulun¬maktadır. Bunların başlıcaları 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şu¬abatıSan´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 14.05.1928 tarih ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umu¬mi Hıfzıssıhha Kanunu, 24.05.1933 tarih ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Ka¬nunu, 18.12.1983 tarih ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 25.02.1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu, 05.01.1961 tarih ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 07.05.1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 24.11.2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu, 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge¬nel Sağlık Sigortası Kanunu ve 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna¬medir. Anılan Kanunlardan bazıları belirli bir konuda mükerrer veya farklı düzen¬lemeler içermektedir. Bu dağınık ve bazen de tutarsız mevzuatın toparlanması, hem uygulama hem de bilimsel çalışma yönünden fevkalade isabetli olacaktır. Bu yayında belirtilen kişisel görüşlerimizin büyük çoğunluğu, SD Sağlık Dü¬şüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Hedef Sağlık Dergisi ve Argumentum Dergisi’nde¬ki makalelerimizde ve 2000’li yıllardan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin çıkardığı Bizim Gazete’deki haftalık yazılarımızda ortaya konmuş ve hala güncel olan değerlendirme ve önerilerimizdir. Böylece pek çok yayında dağınık olarak yeralan görüşlerimiz, topluca ilgili kamuoyuna sunulmuş olmaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

Sağlık Hukuku alanında eğitilmiş ve uzmanlaşmış bir Avukat daha fazla hasta haklarının ihlalini engelleyecek ve Sağlık Hukukunda yeterli bilgi sahibi olamayan hastaların ve yakınlarının bu konuda uzmanlaşmış olan avukatlarla birebir görüşme yapması, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

9.75 MB Dosya boyutu
9786051555454 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.bestvalueclean.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Sağlık Hukuku Mevzuatı (77) Tıp ve Sağlık Hukuku Mevzuatı Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelege: Sağlık Hukuku Haberleri (4) Tıp ve Sağlık dünyasından hukuki haberler. Türk Tabipler Birliği sağlık personeline... Adli Tıp Kurumu 'nun durumu iyileşti... Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ha...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Sağlık Hukuku dersi ile, sağlık alanında uygulanan hukuk metinlerinin neler olduğu belirlenerek,metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştıracak ... Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Editör: Oktay UYGUN; ISSN: 1303 -4650; Cilt: 6, Sayı:2 | Aralık 2009; Makalenin Yayınlandığı Sayfa: 119-133.

avatar
DOĞAN KARA

Sağlık Hukuku. Emekli Hekim Aylıklarına Yansıtılacak "İlave Ödemeler"deki Mağduriyetler Giderilmelidir. Temmuz 16, 2020. Emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılacak “ilave ödemeler” konusunda hekimler arasında haklı olmayan ayrımlar … Sağlık Hukuku Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Yazdır E-posta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. maddesinde yaşamak herkesin temel hakkıdır diyerek yaşama hakkı, 25. maddesinde de tıbbi bakım insanın yaşama hakkına destekleyebilmek, garanti altına almak için temel haklardan sayılmıştır.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Sağlık Hukuku, hekimlerin hastanelere, polikliniklere, meslektaş ve diğer sağlık personeline veya bağlı oldukları diğer kurum ve... Sağlık hukuku bu bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine kılavuzluk eden bir hukuk  ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Ele alınan konular; sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta-hekim- sağlık kurum ve kuruluşları açısından hak ve yükümlülükler, disiplin, ceza ve tazminat hukuku  ...