İlk Dönem Hadis Tartışmaları.pdf

İlk Dönem Hadis Tartışmaları PDF

Ali Kaya

Akıl ile naklin sınırlarını tespit meselesi, İslam düşünce tarihinin, güncelliğini hiç yitirmeyen bir tartışma konusu olagelmiştir. Kitap ve Sünneti anlama ve yorumlama, hayata tatbik etme konusunda ilk devirlerden itibaren çok belirgin olmasa da farklı anlayış ve yaklaşımların bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Hz. Peygamberin vefatı sonrasında bu iki esas üzerinde yavaş yavaş belirmeye başlayan farklı yaklaşımların tezâhür ettiği anlaşılıyor. Kitap ve Sünnetin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması etrafında şekillenen bu tartışmanın sonucunda, lafızcı ve tevilci olmak üzere iki temel yaklaşım ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın konu edindiği zaman dilimi, hadis ilmi açısından önemli telif ve tasnif çalışmalarının yanında pek çok tartışmaların, görüş ayrılıklarının, fırkaların zuhur ettiği bir döneme rastlamaktadır. Bu tartışmaların, temel hadis kaynaklarının yazıldığı dönemde gerçekleşmesi, bu eserlerin yazıldığı fikrî ve siyasî arka planı ortaya koymak açısından önemlidir. Böylesine önemli bir dönemde yaşamış olup birbirine karşıt sayılmasa bile farklı disiplinler olarak kabul edilebilecek Ehl-i re’y ve Ehl-i hadîs gibi iki farklı anlayışın temsilcilerinin değişik hadis konuları üzerindeki tartışmaları hadis ilmi açısından önem arz etmektedir. Her iki ekole göre de hadisler vazgeçilemez bir kaynak olmakla birlikte Ehl-i hadîs ve Ehl-i re’y ekollerini birbirinden farklı kılan ana nedenin, nasların anlaşılması ve yorumlanmasındaki yöntem farklılığına dayandığı söylenebilir. Bu çalışma da bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir. Rivâyetlerin nasıl anlaşılacağı ve değerlendirileceği, yerinin ne olacağı sorunu bu iki yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bunları birbirinin karşıtı olarak görmenin isabetli olmayacağını İbrâhim en-Nehaînin, Rivâyetsiz re’y, re’ysiz de rivâyet müstakim olmaz! sözü ortaya koymaktadır. Bu ekolleri birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görmek daha isabetli görünmektedir. (Tanıtım Bülteninden)

Bu çalışmada; İslam düşüncesinin en genel anlamıyla iki ana eğilimini teşkil eden re’y ve hadis ekollerinden birisi olan ehl-i hadis damarının oluşum süreci ekolleşmesi ve temel dinamikleri ele alınarak incelenmektedir. Ekolleşme sürecinde ortaya çıkan bir anlama tutumunu diğer bir deyişle bir zihniyeti temsil eden ehl-i hadis İslam’ın genel olarak kitap sünnet ve ...

9.93 MB Dosya boyutu
9789755484693 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.bestvalueclean.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Tartışmaların merkezinde yer alan temel kavramların başında sünnet, hadis ve rey kavramları gelmektedir. İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği adını taşıyan bu çalışma, özellikle ilk üç asırda tarafların konu etrafındaki tartışmalarını özetlemeyi hedeflemekte, Ebu Hanife’nin öğrencisi Muhammed Şeybânî özelinde konuyu örneklemektedir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

13 Mar 2018 ... Siyer Vakfının Hadis Medresesi programı kapsamında yapılan "Hadis Kitabiyatı" derslerinden, Prof. Dr. Mehmet Özşenel'in yapmış olduğu "İlk ... İslami ilimler yanında fenni ve beşeri ilimlerin de teşekkül ettiği ilk beş asır, İslam düşünce tarihinde en canlı tartışmalara sahne olmuştur. Hadis tarihinde rivayet ...

avatar
DOĞAN KARA

2 Abdullah Aydınlı, "Ehl-i Hadis", DİA, X/ 508. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 2, Sayı: 1. İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybanî Örneği | 79. Mustafa Azami "Erken Dönem Hadis Edebiyatı" isimli orijinal çalışmasında bu sahabileri ve hadis sahifelerini kaynaklardan tek tek göstermiştir. Mustafa Azami, İlk Devir Hadis Edebiyatı. Prof.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

İlahiyat Fakültelerinde Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarının Genel Panoraması, ... Yıllarında Yaşayan İki Alimin Tasavvuf ve Hadis Konusunda Yaptıkları Tartışma, ... İLK DÖNEM SÛFîLERİNİN PEYGAMBER VE SÜNNET ANLAYIŞLARI. İlk Dönem Hadis Tarihinde "Mânâ ile Rivâyet Meselesi'' / ... Manâsıyla rivâyet edilmesi kaçınılmaz olan fiil ve takrirler ise, tartışma alanının dışında kalmaktadır.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Şâfiî öncesi mürsel hakkında pek ciddi bir tartışma bulunmazken Şâfiî sonrası ... olması hasebiyle de metni merkeze alan ilk dönem fukahanın bakışına değer ...