Fahruddin Raziye Göre İcazul-Kuran.pdf

Fahruddin Raziye Göre İcazul-Kuran PDF

Mehmet Emin Yurt

Nüzûl döneminde, i‘câzu’l-Kur’ân şeklinde bir isimlendirme yapılmamış olsa da tehaddî ayetleri ve Kur’ân’da çelişki olmadığını bildiren ayetlerle, i‘câzın maksadı olan Kur’ân’ın Allah kelâmı oluşu meselesi üzerinde oldukça durulmuştur. Kur’ân’ın ilk muhatapları onun sahip olduğu mucizevî özellikler karşısında hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Onun bu özellikleri, daha sonraki dönemlerde i‘câzu’l-Kur’ân başlığı altında ele alınmış, bu konuda çok sayıda görüş beyan edilmiş ve pek çok eser meydana getirilmiştir. İ‘câzu’l-Kur’ân ilmi, Kur’ân’ın sahip olduğu üstün edebî özellikler ve muhtevasıyla, beşer sözü olmayıp ancak Allah kelâmı olabileceği konusuna odaklanır. Bu açıdan i‘cazu’l-Kur’ân, Kur’ân ilimleri arasında önemli bir yer işgal etmektedir. Fahruddîn er-Râzî (ö.606/1210), i‘câz konusuyla ilgili olarak önce Nihâyetu’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘câz adında müstakil bir eser telif etmiş, daha sonra Mefâtîhu’l-Gayb tefsirinde bu konuyu detaylı bir şekilde işlemiştir. Başta i‘câzu’l-Kur’ân ilminin temel konuları olan tehaddî, muaraza ve sarfe konuları olmak üzere Kur’ân’ın fesâhat ve belâgat yönüyle i‘câzı, Kur’ân’ın nazım yönüyle i’câzı, ayrıca îcâz ve itnâb, temsîl ve teşbîh, muhtevasının kapsamlılığı, gaybî konular ihtiva etmesi gibi pek çok konu Râzî tarafından i‘câz bağlamında ele alınmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

Birinci ihtimale göre ilahın Rahman ve Rahim olduğu tebyin edeceği gibi ikinci ihtimâlin iki sûretine göre dâhi Rahman ve Rahim bulunduğu mütebeyyin olur. Böyle bir mevlanın hamd ve ta’zime istihkakına ise kimsenin diyeceği olamaz.> Şu îzâhımızı zîver nazar-ı insâf eden akla elbette teslim ederler ki

5.93 MB Dosya boyutu
3990000050518 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.bestvalueclean.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

53.55 TL. Onun bu özellikleri, daha sonraki dönemlerde i'câzu'l-Kur'ân başlığı altında ele alınmış, bu konuda çok sayıda görüş beyan edilmiş ve pek çok eser meydana getirilmiştir. Fahruddin Razi'ye Göre İ'cazu'l-Kur'an - Gece Akademi - 9786052887288 - Mehmet Emin Yurt - - Nüzûl döneminde, i'câzu'l-Kur'ân şeklinde bir isimlendirme yapılmam.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Fahruddin Razi’ye Göre İ‘cazu’l-Kur’an en uygun fiyat, hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleriyle bkmkitap.com’da. Fahruddin Razi’ye Göre İ‘cazu’l-Kur’an avantajlı … Fahruddin Razi’ye Göre İ‘cazu’l-Kur’an (3990000050518) 0,00 Marka: Mehmet Emin Yurt. Tedarikçi: Gece Akademi. Para Puan: 264 İndirim Oran ...

avatar
DOĞAN KARA

Fahreddin er-Râzî’ye Göre Âlem’in Yaratılış Süreci | 207 Edebali İslamiyat Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4 (Kasım/2018) 1. Âlemin Tanımı “Âlem” kelimesi, “A-l-m” ( م ل ع) kökünden, ismi alet formundan oluştu- rulmuş bir isimdir.1 Kelam âlimleri âlemi, Allah’ın dışında var olan her şey diye tarif ederler.2 Onlara göre âlem, bir mekânda kendi başına durabilen 14.01.2021

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Kısa mesajın okunabilirliğini artırmak için Fahruddin Razi'ye Göre İ'cazu'l-Kur'an: Mefatihu'l-Gayb Tefsiri Bağlamında LIT dosyaları Microsoft Clear Type teknolojisini kullanır.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

felsefe âlimi Fahreddin er-Râzî (ö.606/1210), nebil n güzel özelliklere sahip, akıl ve ahlâk yönüyle seçkin, emânete karşı son derece saygılı olan peygamberler, Allah’tan aldıkları emirleri ve E yasakları insanlara ulaştıran, kendilerine nebî veya rasûl denilen ki-Mâtürîdî ve Râzî’de Ulü’l-Azm Peygamber lerin