Antalya Ünv. Hukuk Fk. Sayı 8.pdf

Antalya Ünv. Hukuk Fk. Sayı 8 PDF

Sezgin Seymen Çebi

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergimizin bu sayısı beşi hakem incelemesinden geçmiş, birisi İngilizce toplam yedi makale ile bir mahkeme kararı çevirisinden oluşan yetkin bir içerikle hazırlanmıştır. Her zaman olduğu gibi bu sayıdaki yayınlarımız da hem Kamu Hukuku hem de Özel Hukuk alanındaki çalışmalardan oluşmaktadır. Hukuk alanında yazılan makalelerin, yapılan çevirilerin ve karar incelemelerinin eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısına sahip olması dergi yayın politikamız açısından önem arzetmektedir. Yine dergimizde Hukuku interdisipliner bir bakış açısıyla ele alıp onun Sosyal Bilimler alanında yer alan disiplinlerle ilişkisini kuran, Sosyal Bilimler alanındaki yeni gelişmeleri hukuka uyarlayan ve yaşayan bir disiplin olan Hukuku diğer disiplinlerden elde edilen verilerin yanında yöntemsel, analitik, eleştirel, hermenötik, modern, postmodern vesair bakış açılarıyla zenginleştiren makalelerin önümüzdeki sayılarda daha çok yer almasına özellikle özen gösterilecektir. Amacımız kuru, dogmatik, sadece betimleyici ve eleştirel olmayan bir dergiyi değil, karşılaştırmalı, interdisipliner ve eleştirel bakışın hakim olduğu ve bu anlamda literatüre anlamlı katkılar yapacak bir dergiyi okurlarımızın hizmetine sunmaktır. Bu vesile ile dergimize katkıda bulunan ve bulunacak olan tüm akademisyen ve yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Dergimizin bu sayısında,  Doç. Dr. Halit Yılmaz Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılan İptal Davasının İvedi Yargılama Usulüne Tabi Olması başlıklı makalesinde, 6545 sayılı Kanun ile idari yargılama usulü hukukuna giren ivedi yargılama usulünden kaynaklanan bazı sorunlara değinmektedir. Yılmaza göre bu sorunlardan birisi ivedi yargılama usulüne tabi bireysel işlemle, dayanağını oluşturan düzenleyici işlemin birlikte dava edilmesi ihtimalidir. Yılmaz Danıştayın bazı kararlarında sadece bireysel işlemin ivedi yargılama usulüne tabi olup, düzenleyici işlem için ayrı bir dava açılmasının gerekliliği sonucuna varmasının davacı aleyhine sonuçlar doğurması ihtimalinin yüksekliğini vurgulamaktadır. Doç. Dr. Cenk Akil ve Arş. Gör. Vildan Peksöz tarafından kaleme alınanPara Alacaklarına İlişkin İlamsız Takipte İcra Dairelerinin Yetkisinin Belirlenmesi başlıklı makalede icra dairelerinin yetkisinin kamu düzeninden olmamakla beraber Hukuk Muhakemeleri Kanununda kesin yetki olarak belirlenen hallerde icra dairelerinin yetkisinin de kesin olması gerektiği iddia edilmektedir. Ayrıca makalede icra dairelerinin yetkisizliği halinde bu durumun itirazın bertarafı için başvurulan icra mahkemesindeki yargılamaya ve itirazın iptali davasının görüldüğü mahkemedeki yargılamaya etkisinin ne yönde olacağı hususu da tartışılmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Ekrem Kurt tarafından kaleme alınan Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Hukuki Durumu başlıklı makalede Kurt, fiil ehliyeti bakımından kural olarak ehliyetli olan, kendilerine yasal danışman atandığında ehliyetsizlik halinin istisnai olduğu kişilere atanan yasal danışmanın kendisine yasal danışman olarak atandığı kişinin yaptığı hukuki işlemlere ilişkin hukuki konumunu ve yetkilerini tartışma konusu yapmaktadır. Kurta göre yasal danışmanlık altındaki kişinin belirli hukuki işlemleri yapmak açısından yasal danışmanın rızası alması gereği onun için sınırlı ehliyetsizlerden bile daha dar bir uygulamaya yol açabilir. Arş. Gör. Olgu Özdemir tarafından Uzaktan Çalışmada İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri başlığı ile kaleme alınan makalede Özdemir, işçinin uzaktan iş görmesi nedeniyle oluşabilecek iş kazalarının belirlenmesinin, iş sağlığı ve güvenliği hukuku anlamında sorunlara neden olabileceğini iddia etmektedir. Özdemire göre bu sorunların bertaraf edilmesi için işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri, uzaktan çalışma bakımından özellikle değerlendirilmeli ve kriterler işveren açısından da makul olacak şekilde belirlenmelidir. Öğr. Gör. Isabelle Kirsch Prosecuting Child Soldiers for International Crimes başlıklı İngilizce makalesinde uluslararası suçlarda çocuk askerlerin failliği konusunda ortaya çıkan bazı hukuki sorunları tartışmaktadır. Kirsch bu makalede ilk olarak çocukların uluslararası suçlardan bireysel sorumluluğuna yönelik engelleri ele almaktadır. Ayrıca, Kirsch makalesinde çocukların korunmasını sağlayarak ve işledikleri suçların mağdurları için adaleti temin ederek çocuk askerlerin cezasız kalmasını sona erdiren değişik iki hukuki yaklaşım arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik teklifler sunmaktadır. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi Anayasacılık ve Demokrasi başlığı ile kaleme aldığı makalede anayasacılık ve demokrasi kavramları arasındaki gerilim ve çatışmaların mahiyeti hakkında kamu hukukçuları ile siyaset bilimcileri arasında yapılan bazı tartışmalara değinmektedir. Buna göre makalede hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, insan hakları ve sınırlı devlet ilke ve kavramlarıyla birlikte düşünülen anayasacılık ile halkın hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın yönetime ilişkin iradesini ortaya koyması olarak düşünülen demokrasi anlayışı arasındaki gerilimin kaçınılmazlığı vurgulandıktan sonra, doğru bilgilendirilmiş halkın iradesinin ortaya çıkması yolundaki anayasal ve politik engellerin bertaraf edilmesinin demokratik bir yönetim için önemi anlatılmaktadır. Prof. Dr. Erdem Büyüksağış ve Arş. Gör. Kerem Öz tarafından yazılanTıbbi Ürünlerin Yol Açtığı Zararlardan Sorumluluk: Karşılaştırmalı ve Eleştirel Yaklaşım başlıklı makalede Türk uygulamasında kararların tıbbi ürüne atfedilebilecek ayıptan ziyade üreticiye atfedilebilecek ihmal kavramı çerçevesinde eksik olarak şekillendiğinden bahisle kusur sorumluluğunu düzenleyen hükümler üzerinden bir kusursuz sorumluluk ihdas edildiği ileri sürülmektedir. Bu bağlamda makalede karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak, tıbbi ürün üreticisinin sorumluluğunun dayanakları, kapsamı, şartları, bu konudaki doktrine de atıf da bulunularak eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Arş. Gör. Bengüz Öz Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin IOC v. Kleber Da Silva Ramos Kararını İngilizceden Türkçeye çevirmiştir. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında uygulanan IOC Anti-Doping Kurallarının uygulanmasını içeren bu karar ülkemizde özellikle Spor Hukuku alanında çalışanlar için önemli bir karar niteliğindedir. Gelecek sayıda buluşmak üzere. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılan İptal Davasının İvedi Yargılama Usulüne Tabi Olması, Halit Yılmaz Para Alacaklarına İlişkin İlamsız Takipte İcra Dairelerinin Yetkisinin Belirlenmesi, Cenk ÂKİL ¦ Vildan Peksöz Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Hukuki Durumu, Ekrem Kurt Uzaktan Çalışmada İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri, Olgu Özdemir From Child to Perpetrator: Prosecuting Child Soldiers for International Crimes, Çocuktan Faile: Çocuk Askerlerin Uluslararası Suçlardan Dolayı Yargılanması, Isabelle Kirsch Anayasacılık ve Demokrasi, Sezgin Seymen Çebi Tıbbi Ürünlerin Yol Açtığı Zararlardan Sorumluluk: Karşılaştırmalı ve Eleştirel Yaklaşım, Erdem BÜYÜKSAĞİŞ ¦ Kerem Öz Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin IOC v. Kleber Da Silva Ramos Kararı, Bengü Öz (Tanıtım Bülteninden)

Dergiler > Antalya Bilim Üniv. Hukuk Fak. Dergisi. İlgili Diğer Yayınlar. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8 – Sayı: 15 Haziran 2020. Sezgin Seymen Çebi Haziran 2020 40. 00 TL Sepete Ekle. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 7 – Sayı: 13 Haziran 2019.

6.71 MB Dosya boyutu
2789788609968 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.bestvalueclean.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Ankara Ünv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi. Atilla BAĞRIAÇIK. Marmara Ünv. İİBF Öğretim Üyesi. ... Dokuz Eylül Ünv. İİBF Öğretim Üyesi. YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. YILDIZEVLER MAH. 736. CADDE NO: 7 ... Antalya 0 242 237 95 63 [email protected] Samsun 0 362 432 25 06 ... Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 – Sayı:1 Haziran 2015 Arş. Gör. Tolga Gündoğan'a Armağan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:4 – Sayı:2 Aralık 2014

avatar
KORKMAZ YAVUZ

İİBF Öğretim Üyesi) Nevzat SAYGILIOĞLU (Gazi Ünv. İİBF Öğretim Üyesi) Sakıp ŞEKER (YMM, E. Gelirler Başkontrolörü) V. Arif ŞİMŞEK (YMM, E. Kamu İhale Kurulu Üyesi) Selahattin TUNCER (Anadolu Ünv. İİBF E. Öğretim Üyesi) Hakan ÜZELTÜRK (Galatasaray Ünv. Hukuk Fak.

avatar
DOĞAN KARA

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması Organizasyon Komitesi tarafından alınır ... Av. Polat BALKAN (Antalya Barosu Başkanı) ... olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Ya...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017 yılından beri her yıl mezunlarını hukuk camiasına kazandıran, donanımlı akademik ve idari kadrosu ile yeni başarılara imza atan, müfredatında yer alan temel hukuk alanları haricinde yeni ortaya çıkan hukuk alanlarında ve yabancı dilde hukuk dersleri ile öğretim yapan seçkin

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Prof. Dr. Ahmet MUMCU’nun Özgeçmişi 6 Ocak 1937’de Bursa’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’ni (1955) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (1959) bitirdi. fakülte fiziki koşulları ve akademik kadrosu ile oldukça iyi durumda. bina ana kampüste kampüste antalya merkezde bulunmakta. bir çok öğrenci klübünü de etkinlikleri de üniversitede bulursunuz. kendine ait binası olması ve anabilim dallarında hocaların olması büyük bir avantaj. eğitimi konusunda beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de var. ancak eğer derslere devam ...