Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu.pdf

Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu PDF

İsmail Ercan

TÜRK MEDENİ KANUNU Başlangıç: HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI BİRİNCİ KİTAP: KİŞİLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM: GERÇEK KİŞİLER Birinci Bölüm: KİŞİLİK İkinci Bölüm: KİŞİSEL DURUM SİCİLİ İKİNCİ KISIM: TÜZEL KİŞİLER Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER İkinci Bölüm: DERNEKLER Üçüncü Bölüm: VAKIFLAR İKİNCİ KİTAP: AİLE HUKUKU BİRİNCİ KISIM: EVLİLİK HUKUKU Birinci Bölüm: EVLENME İkinci Bölüm: BOŞANMA Üçüncü Bölüm: EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ Dördüncü Bölüm: EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ İKİNCİ KISIM: HISIMLIK Birinci Bölüm: SOYBAĞININ KURULMASI İkinci Bölüm: AİLE ÜÇÜNCÜ KISIM: VESAYET Birinci Bölüm: VESAYET DÜZENİ İkinci Bölüm: VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ Üçüncü Bölüm: VESAYETİN SONA ERMESİ ÜÇÜNCÜ KİTAP: MİRAS HUKUKU BİRİNCİ KISIM: MİRASÇILAR Birinci Bölüm: YASAL MİRASÇILAR İkinci Bölüm: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR İKİNCİ KISIM: MİRASIN GEÇMESİ Birinci Bölüm: MİRASIN AÇILMASI İkinci Bölüm: MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI Üçüncü Bölüm: MİRASIN PAYLAŞILMASI DÖRDÜNCÜ KİTAP: EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM: MÜLKİYE T Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER İkinci Bölüm: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ Üçüncü Bölüm: TAŞINIR MÜLKİYETİ İKİNCİ KISIM: SINIRLI AYNÎ HAKLAR Birinci Bölüm: İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ İkinci Bölüm: TAŞINMAZ REHNİ Üçüncü Bölüm: TAŞINIR REHNİ ÜÇÜNCÜ KISIM: ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Birinci Bölüm: ZİLYETLİK İkinci Bölüm: TAPU SİCİLİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER İkinci Bölüm: KİŞİLER HUKUKU Üçüncü Bölüm: AİLE HUKUKU Dördüncü Bölüm: MİRAS HUKUKU Beşinci Bölüm: EŞYA HUKUKU Altıncı Bölüm: DİĞER HÜKÜMLER TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI İkinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ Üçüncü Bölüm: BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMAN AŞIMI? Dördüncü Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR Beşinci Bölüm: BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİ KLERİ İKİNCİ KISIM: ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ Birinci Bölüm: SATIŞ SÖZLEŞMESİ İkinci Bölüm: MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ Üçüncü Bölüm: BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ Dördüncü Bölüm: KİRA SÖZLEŞMESİ Beşinci Bölüm: ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ Altıncı Bölüm: HİZMET SÖZLEŞMELERİ Yedinci Bölüm: ESER SÖZLEŞMESİ Sekizinci Bölüm: YAYIM SÖZLEŞMESİ Dokuzuncu Bölüm: VEKÂLET İLİŞKİLERİ Onuncu Bölüm: VEKÂLETSİZ İŞGÖRME On Birinci Bölüm: KOMİSYON SÖZLEŞMESİ On İkinci Bölüm: TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI On Üçüncü Bölüm: HAVALE On Dördüncü Bölüm: SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ On Beşinci Bölüm: KEFALET SÖZLEŞMESİ On Altıncı Bölüm: KUMAR VE BAHİS On Yedinci Bölüm: ÖMÜR BOYU GELİ R VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ On Sekizinci Bölüm: ADİ ORTAKLI K SÖZLEŞMESİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER İkinci Bölüm: DİĞER HÜKÜMLER NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR İKİNCİ KISIM: NÜFUS HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Birinci Bölüm: YETKİLİLER VE NÜFUS KÜTÜKLERİ İkinci Bölüm: NÜFUS KAYITLARININ ÖZELLİ KLERİ Üçüncü Bölüm: NÜFUS KÜTÜKLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN ESASLAR ÜÇÜNCÜ KISIM: NÜFUS OLAYLARI Birinci Bölüm: DOĞUM İkinci Bölüm: EVLENME Üçüncü Bölüm: BOŞANMA VE EVLİLİĞİN İPTALİ Dördüncü Bölüm: TANIMA VE EVLÂT EDİNME Beşinci Bölüm: ÖLÜM VE GAİPLİ K DÖRDÜNCÜ KISIM: KAYIT DÜZ ELTMELERİ Birinci Bölüm: NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR İkinci Bölüm: MADDÎ HATALAR VE NÜFUS KAYDININ İPTALİ BEŞİNCİ KISIM: KİMLİK KRTI, ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI VE MAVİ KART ALTINCI KISIM: NÜFUS KAYITLARINDAKİ BİLGİLERİN VERİLMESİ YEDİNCİ KISIM: TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI SEKİZİNCİ KISIM: ADRES KAYIT SİSTEMİ DOKUZUNCU KISIM: ORTAK HÜKÜMLER ONUNCU KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ON BİRİNCİ KISIM: CEZA HÜKÜMLERİ ON İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ON ÜÇÜNCÜ KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER TAPU KANUNU KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN (Tanıtım Bülteninden)

3.67 MB Dosya boyutu
9786059637435 ISBN
Kitap FİYAT